Truyện Toàn Thế Giới Đều Tại Đánh Quái (Dực Ngư)

Toàn Thế Giới Đều Tại Đánh Quái

Toàn Thế Giới Đều Tại Đánh Quái

Tác giả:
Dực Ngư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: : Hoàn Kỷ Nguyên
Mới nhất:
Chương 87:: Ta là vì chính nghĩa (1 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 13 người đánh giá
Săn giết quái thú, thu hoạch bọn hắn năng lực.

Tại hoàn năng, quang hoàn kỹ đại hành kỳ đạo thời đại, Hứa Nhiên tới.

-Cảnh giới: Chiến sĩ, chiến tướng, Chiến Vương, Chiến thần..

Dực Ngư sách mới, cùng tác: Đế Võ Đan Tôn, Trấn Thiên Kiếm Tổ...