Truyện Toàn Phương Vị Huyễn Tưởng (Như Khuynh Như Tố)

Toàn Phương Vị Huyễn Tưởng

Toàn Phương Vị Huyễn Tưởng

Tác giả:
Như Khuynh Như Tố
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Fairy Tail -Quyển 1: Fairy Tail
Mới nhất:
Chương 2200: Vì thế giới (hạ) (6 giờ trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 889 người đánh giá

Một mảnh lông vũ đại biểu một thế giới !

Đây là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng một thế giới !

Không !

Phải nói , đây là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng nguyên một đám thế giới !

Chỉ tiếc , tưởng tượng nhưng lại có hoàn chỉnh , cũng có rời ra bể tan tành ...

Mà lại xem nhân vật chính như thế nào toàn phương vị huyễn tưởng nguyên một đám trong thế giới lưu lại mình dấu chân , lưu lại mình truyền kỳ , cùng nguyên một đám nhất định gặp nhau thiếu nữ phổ hạ từng đoạn tiếp xúc bình thường lại không bình thường câu chuyện ...