Truyện Toàn Năng Trang Viên (Quân Bất Kiến)

Toàn Năng Trang Viên

Toàn Năng Trang Viên

Tác giả:
Quân Bất Kiến
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1:: 1 nguyên bán đấu giá
Mới nhất:
Chương 1569: Tiến cống (3 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Đạt được một tòa thần kỳ trang viên, thu nhận trong vũ trụ các loại thần kỳ sinh vật vì chính mình làm ruộng, trồng ra các loại không thể tưởng tượng thực vật, treo lên đánh toàn cầu, chinh phục vũ trụ cố sự... (không sai, ta đã từ bỏ giới thiệu vắn tắt! )