Truyện Toàn Năng Thần Trộm (Địa Qua Đại Thúc)

Toàn Năng Thần Trộm

Toàn Năng Thần Trộm

Tác giả:
Địa Qua Đại Thúc
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trần gia đại thiếu
Mới nhất:
Cảm nghĩ (1 tuần trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 15 người đánh giá
Thần thâu cảnh giới tối cao không phải trộm vật, trộm kỹ năng, mà là trộm người!

Sau khi tỉnh lại Trần Tiêu phát hiện, mình có thể trộm vật phẩm, kỹ năng và năng lực NPC trong trò chơi võ hiệp.

Giá phòng quá cao làm sao bây giờ?

Vào trò chơi trộm! Các loại cổ đại tinh mỹ phòng ở.

Không có gái đẹp làm sao bây giờ?

Vào trò chơi trộm! Loan Loan, Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Hương Hương. . .

Không có bảo tiêu làm sao bây giờ?

Vào trò chơi trộm! Độc Cô Cầu Bại, Lý Tầm Hoan, Phong Thanh Dương, Trương Tam Phong. . .

Đàn ông, phụ nữ đều trộm ngán làm sao bây giờ?

Không sợ! Trộm Đông Phương Bất Bại!

Hệ thống nhắc nhở: "Vừa bị Doãn Chí Bình bịt kín mạng che mặt Tiểu Long Nữ ngay tại truyền tống. . ."

======================================
Truyện đang convert mong các huynh đài ủng hộ

Hệ Thống Chưởng Môn
https://readslove.com/he-thong-chuong-mon/

Đô Thị Chi Vạn Giới Thiên Tôn
https://readslove.com/do-thi-chi-van-gioi-thien-ton/

Võng Du Tiên Võ Chi Tối Cường Thiên Đế
https://readslove.com/vong-du-tien-vo-chi-toi-cuong-thien-de/