Truyện Toàn Năng Hiệu Trưởng Hệ Thống (Dương Nho Hồng)

Toàn Năng Hiệu Trưởng Hệ Thống

Toàn Năng Hiệu Trưởng Hệ Thống

Tác giả:
Dương Nho Hồng
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hách Hán cùng Hác Vận
Mới nhất:
Chương cuối nhất hoàn thành thần (1 tháng trước)

Đánh giá

7.9
Đã có 16 người đánh giá
Không nghề nghiệp thanh niên Hác Vận bị hệ thống chọn trúng đi lên toàn năng hiệu trưởng con đường, sách núi có đường cần là kính, biển học vô bờ ta ngồi làm thuyền. Hác Vận hiệu trưởng mang ngươi trang bức mang ngươi bay, mang ngươi vọt vào đống rác, rùi á a!

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵

P/s : Ủng hộ Converter bằng cách :

☆Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. ☆

☆ VOTE ( 9-10 ) cuối mỗi chương ( nếu có ). ☆

☆ Tặng nguyệt phiếu, tặng KIM ĐẬU các loại........☆

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵