Truyện Toàn Năng Danh Sư Hệ Thống (Lưu Lãng Cẩu Bi Ai)

Toàn Năng Danh Sư Hệ Thống

Toàn Năng Danh Sư Hệ Thống

Tác giả:
Lưu Lãng Cẩu Bi Ai
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trở lại Minh Châu, Hệ thống khởi động
Mới nhất:
Chương 763: Người người như rồng (đại kết cục) (2 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 1 người đánh giá
Lão sư, ta muốn chơi bóng rổ; lão sư, ta muốn học vẽ tranh; lão sư, ta muốn làm minh tinh.

Bóng rổ siêu sao? Đại nghệ thuật gia? Quốc dân thần tượng?

Trầm lão sư biểu thị, chỉ cần là đệ tử của ta, cái này đều không là vấn đề.

Toàn Năng Danh Sư Hệ Thống, chế tạo mạnh nhất trong lịch sử giáo sư.

Truyện hơn 700c không lo đói.
Ngày 20-50 chương (Tùy vào view comment)
Tặng np và kim đậu sẽ bạo


✶Trong lúc chờ chương mọi người có thể đọc truyện khác ở link này
http://readslove.com/truyen-dang-boi/41878/