Truyện Toàn Năng Công Nghiệp Quân Sự Thiết Kế Sư

Toàn Năng Công Nghiệp Quân Sự Thiết Kế Sư

Toàn Năng Công Nghiệp Quân Sự Thiết Kế Sư

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Lính xuất ngũ Chung Trạch Minh xuyên qua đến thế giới song song, nơi mà súng ống còn ở giai đoạn nạp tiền, thiết kế ra vô số kinh điển súng ống, trở thành một nhà công nghiệp quân sự thiết kế đại sư.

“Nghe nói chung trạch minh đại sư lại nghiên cứu phát minh một kiểu mới súng bắn tỉa? Chạy nhanh hạ đơn đặt hàng a!”

“Chung trạch minh đại sư lại thiết kế một kiểu mới súng tự động?”

“Súng lục? Cái gì súng lục? Thích hợp cảnh sát dùng? Mua! Mua! Mua!”

“Tân súng máy? Ban dùng? Mua mua mua!”

Truyện lần đầu dịch mong ae thông cảm nếu có sai sót