Truyện Toàn Dân Lãnh Chúa: Bắt Đầu Đánh Dấu Giảm Giá Thần Khí (Hạ Mộ Trì)

Toàn Dân Lãnh Chúa: Bắt Đầu Đánh Dấu Giảm Giá Thần Khí

Toàn Dân Lãnh Chúa: Bắt Đầu Đánh Dấu Giảm Giá Thần Khí

Tác giả:
Hạ Mộ Trì
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lần đầu đánh dấu! Giảm giá thần khí! (sách mới cầu ủng hộ)
Mới nhất:
Chương 869: Tính năng kiểm tra (34 phút trước)

Đánh giá

8
Đã có 15 người đánh giá
Toàn dân giáng lâm Hỗn Độn đại lục, trở thành một phương lãnh chúa, tham dự vạn tộc tranh bá.

Hỏa chủng là nhân loại lãnh chúa quyền hành, mỗi ngày ở hỏa chủng đánh dấu, có thể thu được nhân khẩu, bản vẽ, đồ ăn những vật này tư.

Hoàng Vũ ngày thứ nhất đánh dấu, thu được giảm giá thần khí.

Mỗi ngày đều sẽ đổi mới ra một nhóm hàng giảm giá, dùng cho Hoàng Vũ mua.

Liền...

"Cái này cấp độ truyền thuyết vũ khí, giảm giá xong dĩ nhiên chỉ cần một vạn hồn tinh? Mua!"

"Trứng cự long giảm 99,5%? Cho ta đến một trăm!"

"Giảm 99. 9... 99 siêu phàm binh chủng trại huấn luyện! Còn có chuyện tốt như thế? Nhanh đến trong bát đến!"...

Từ đó, Hoàng Vũ cùng hắn lãnh địa, danh chấn Hỗn Độn đại lục!