Toàn Cầu Cao Võ

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Toàn Cầu Cao Võ

Toàn Cầu Cao Võ

Tác giả:
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kịch bản không đúng
Mới nhất:
Chương 958: Nhân tộc nên tự cường! (vạn càng cầu đặt mua) (1 giây trước)

Đánh giá

Đã có 72 người đánh giá

Địa quật xâm lấn, võ đạo quật khởi.

Tiểu nhân vật cũng có đại tình cảm, vì sinh tồn mà chiến, vì thủ hộ mà chiến.

Mà nhìn tiểu nhân vật Phương Bình, từng bước một quật khởi, cứu vớt (dao động) toàn thế giới cố sự!