Truyện Tổ Tông Là Tiên Giới Đại Đế (Vân Trung Tán Bộ)

Tổ Tông Là Tiên Giới Đại Đế

Tổ Tông Là Tiên Giới Đại Đế

Tác giả:
Vân Trung Tán Bộ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trung ương Tiên Đế Lâu Thiên Diệp
Mới nhất:
Chương 30: Kịch biến, may mắn thoát khỏi khó khăn! (2 tuần trước)

Đánh giá

Tiên Đạo Đại Đế Lâu Thiên Diệp, sinh một cái kiêu căng khó thuần ngông cuồng không biết cái gọi là, hồ tác phi vi nhi tử. Vì để cho nhi tử đi tới đường ngay, tại tìm được chính mình mất nhiều năm một ... khác chi huyết mạch lúc, cho nhi tử thiết kế một hồi đại hí. Phế tử trùng tu, chuyên tâm bồi dưỡng huyết mạch đời sau. Có dẫm vào vết xe đổ, Đại Đế quyết định không nói cho đời sau bất luận người nào của mình tu vi chân chính, từ cơ sở từng điểm từng điểm ở trong khổ nạn, để đời sau toàn tộc chậm rãi quật khởi.