Truyện Tổ Long Truyền Thừa (????Tiểu????Phú????Bà????)

Tổ Long Truyền Thừa

Tổ Long Truyền Thừa

Tác giả:
????Tiểu????Phú????Bà????
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 ngoài ý muốn xuyên qua
Mới nhất:
Truyền thừa hoàn tất dị biến phát sinh (2 năm trước)

Đánh giá

7.3
Đã có 3 người đánh giá
Main sát phạt quả quyết hậu cung bình thường
Viết đồng nhân nên m.n đừng lo về hậu cung ạ
bác nào thấy không hợp xin đừng gạch đá
Vote trolll các kiểu tội e lắm ạ