Truyện Tinh Tế Thực Giáp Sư (Hồ Thiên Bát Nguyệt)

Tinh Tế Thực Giáp Sư

Tinh Tế Thực Giáp Sư

Tác giả:
Hồ Thiên Bát Nguyệt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngày Valentine tin dữ
Mới nhất:
Chương 410: Đều có thể là điều kiện (2 tuần trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 17 người đánh giá
Hoắc Du có một cái ngón tay vàng.

Nàng có thể nhìn thấu không phải là sinh mạng vật thể trong ngoài bộ kết cấu.

Như vậy. . . Sinh mạng vật thể đâu?

Tỷ như, thực vật?

Hoắc Du cảm thấy, nàng không thể lãng phí cái thiên phú này.