Truyện Tinh Tế Pháp Sư Hành (Đả Khạp Thụy Trùng)

Tinh Tế Pháp Sư Hành

Tinh Tế Pháp Sư Hành

Tác giả:
Đả Khạp Thụy Trùng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phục hồi
Mới nhất:
Chương 10: Diễn cương quá mức ân oán (3 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 2 người đánh giá
Một khối đá đưa tới huyết án

Cấp bảy đại ma pháp sư từ Ma Pháp đại lục xuyên qua chưa đến địa cầu

Dị năng! Thể thuật! Một bữa ăn sáng

Cái gì? Còn có pháo laser, cơ giáp, phi thuyền

Ma pháp hold không hold ở ah

Lại nhìn ma pháp sư tinh tế chi hành


Truyện đại thần qidian