Truyện Tinh Không Tối Cường Đại Thánh (Tử Vũ Ca)

Tinh Không Tối Cường Đại Thánh

Tinh Không Tối Cường Đại Thánh

Tác giả:
Tử Vũ Ca
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0: Sấm mùa xuân
Mới nhất:
Chương 198: Ngươi nương chỉ là mất trí nhớ (7 tháng trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 3 người đánh giá
Ban đêm tinh không thật đẹp tốt.

Viên kia thủy lam sắc đại tinh tổng cũng nhìn không đủ.

Khi nào mới có thể lần nữa đạp bên trên phương kia thổ địa a!

Siêu thoát, chỉ có siêu thoát!

Tu tiên thế giới nhiều phồn hoa,

Sao so quê quán tình điệu nồng.

Vì về nhà,

Ta muốn siêu thoát!