Truyện Tinh Chiến Phong Bạo (Khô Lâu Tinh Linh)

Tinh Chiến Phong Bạo

Tinh Chiến Phong Bạo

Tác giả:
Khô Lâu Tinh Linh
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ma Phương
Mới nhất:
Chương 19: Vĩnh Viễn Không Cô Độc (1 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 195 người đánh giá
Khô Lâu Tinh Linh viết truyện Khoa Huyễn thì chắc tay quá rồi không cần phải giới thiệu thêm.

Trường quân đội khảo thi tới gần, bậc gien 28 bị trực tiếp hủy bỏ tư cách khảo thi.Thay bằng hữu đưa thư tình, kết quả lại rớt xuống trong hồ, danh tiếng tự tử lan truyền nhanh chóng.Vương Tranh đồng học lần thứ nhất thu được lễ vật, lại như là tiến nhập luyện ngục...Nhưng mà, lúc hết thảy chấm dứt, Vương đồng học đã bắt đầu cuộc sống đại học hạnh phúc!Nhiệt huyết vĩnh hằng, đây là phong bạo khúc quân hành, đây là hung mãnh nhất nhiệt huyết nhất cơ giáp triều dâng!

English Version: Tempest of the Stellar War