Truyện Tiểu Thuyết Sáng Tạo Thế Giới (Biết bay cẩu)

Tiểu Thuyết Sáng Tạo Thế Giới

Tiểu Thuyết Sáng Tạo Thế Giới

Tác giả:
Biết bay cẩu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Xem tiểu thuyết thành thánh, viết tiểu thuyết thành thần! (1/ 5! )
Mới nhất:
Chương 449: Hoa Hạ người người Chí Tôn! (đệ nhất càng! ) (3 tháng trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 16 người đánh giá
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Tiểu thuyết sáng tạo thế giới 】

Ngàn tỉ năm phía sau, thế giới bổn nguyên chính là tiểu thuyết! Độc giả xem tiểu thuyết sẽ tinh thông các loại kỹ năng, thậm chí tại chỗ thành thánh!

Mà chức nghiệp tôn quý nhất chính là tiểu thuyết tác gia! Viết tiểu thuyết là có thể sáng tạo thế giới! Tiểu thuyết nhân vật đồ vật dung nhập hiện thực! Tại chỗ thành thần!

Thế nhưng, Diệp Thần phát hiện một vấn đề! Cái này thế giới tác gia, não động quá mức thiếu thốn! Huyền Huyễn. . Hồng Hoang. . Võ hiệp. . . Loại này đề tài tiểu thuyết căn bản không có! Vì vậy, người mang vô tận tiểu thuyết hệ thống Diệp Thần phát đạt!

Làm 【 võ hiệp 】 được xuất bản, toàn quốc tu luyện nội lực Tam Hoa Tụ Đỉnh!

Làm 【 Hồng Hoang 】 được xuất bản, toàn cầu Hồng Hoang thần thú Phần Tẫn Bát Hoang!

Làm 【 Tây Du 】 được xuất bản, toàn dân hóa thành Yêu Ma thần tiên tại chỗ thành thần!

Mà khi 【 Tây Uyển 】【 Bạch Khiết 】 được xuất bản, toàn cầu mỹ nữ đều nóng lên. . . Khái khái. . . .


TRUYỆN FREE, 500C TXT. TRUYỆN BÊN TRUNG HƠN 1K5 CHƯƠNG. NẾU NHIỀU NGƯỜI ĐỌC TA SẼ MUA ẢNH SCAN TIẾP.

(TRUYỆN YY SIÊU SẢNG VĂN, CẤT NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC) X5. CHUYỆN QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 5 LẦN.