Truyện Tiêu Diêu Túy Thế Lục (Mặc Nhiễm Thanh Tiêu)

Tiêu Diêu Túy Thế Lục

Tiêu Diêu Túy Thế Lục

Tác giả:
Mặc Nhiễm Thanh Tiêu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Không rõ bắt đầu
Mới nhất:
Chương 171: Quyển thứ ba (4 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Đây cũng là một cái không có tâm thời đại, hư thối, hủ hỏng, rách nát không chịu nổi.

Đạo tâm tiêu mẫn, tiên đã tuyệt tích mấy vạn năm, ai có thể ngồi nhìn thiên cổ, quan sát cái này vạn năm chìm nổi?

Mây đen phong mang theo Ma thể xuất sinh, thề phải đạp vào tiên đồ, nhưng thiên ý ngăn cản. Tại cái này thiên nhân không dung thế giới, thiếu niên đạp không vô kiếp mệnh, độ chúng sinh huyết cốt, làm trái thiên ý, say Phù Sinh, phạt tiên đồ!