Truyện Tiêu Diêu Tu Chân Thiếu Niên (Cản Khảo Liễu Sinh)

Tiêu Diêu Tu Chân Thiếu Niên

Tiêu Diêu Tu Chân Thiếu Niên

Tác giả:
Cản Khảo Liễu Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thanh mai trúc mã
Mới nhất:
Chương 223: Ác Ma đột kích (2 năm trước)

Đánh giá

Tiêu Diêu Tu Chân Thiếu Niên giới thiệu vắn tắt: Sinh viên Trương Tiểu Cường bị phú nhị đại hãm hại, trở lại cố hương, ngẫu nhiên đạt được Thần Nông truyền thừa.


Tu Chân, y thuật, Luyện Đan, chế phù. . . Đủ loại nghịch thiên kỹ năng phụ trợ Trương Tiểu Cường đi đến một cái không giống bình thường gồ lên con đường.

Tu Chân pháp thuật làm ruộng nuôi cá, tài phú, địa vị cuồn cuộn tới. Lại nhìn thiết huyết nam nhân, như thế nào dùng leng keng thiết cốt, đánh ra một mảnh Giang Sơn như họa!