Truyện Tiêu Dao Ở Đô Thị ([email protected])

Tiêu Dao Ở Đô Thị

Tiêu Dao Ở Đô Thị

Tác giả:
[email protected]
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Con Ma Đen Đủi
Mới nhất:
Chương 2: Vận May Của Ta (1 tháng trước)

Đánh giá

4.8
Đã có 4 người đánh giá
Ta nhận được 1 hệ thống trò chơi rồi, nhưng khổ nỗi ta chỉ nhận được có 1 phần nhỏ mà thôi

Những phần còn lại thì giải giác khắp nơi trên thế giới

Kỹ năng "Mình Đồng Da Sắt" tăng nhất định năng lực kháng đòn

Kỹ năng "Thể Lực Cường Hoá" 1 đêm xxx 7 lần không sợ mệt

Kỹ năng "Tốc Độ Cường Hoá" nâng đến cấp cao nhất thì sáng ăn Phở xong chạy qua Pháp ăn chưa rồi ăn tối ở Mỹ

Main tên là Lạc Thiên An nhé

Thế giới main là thế giới song song nhé