Truyện Tiên Vũ Thiên Long Chi Ta Là Mộ Dung Phục (Vạn Giới Đế Vương)

  【 bay lô Trung văn lưới A cấp ký hợp đồng tác phẩm : tiên vũ thiên long chi ta là Mộ Dung phục 】 phác nhai tác giả mang theo cho mình tiểu thuyết nhân vật chính thiết kế ngón tay vàng ―― thiên long bảng , chuyển kiếp đến thiên long thế giới , trở thành Mộ Dung phục .
A Chu A Bích, tới trước tắm tên tắm uyên ương.

Biểu muội, gả cho ta có được hay không?

Thiên bảng ―― ban cho thần vị, tăng lên tốc độ tu luyện.

Địa bảng ―― ban cho phi vị, được hưởng thần vị thêm được.

Long bảng ―― đổi các loại võ học trang bị các loại kỳ trân dị bảo. (vốn câu chuyện và nhân vật đơn thuần hư cấu, như có phụ họa, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước. )
P/s: không giành cho thanh niên nghiêm túc =))