Truyện Tiền Vàng Là Công Lý (Bàn Cổ Hỗn Độn)

Tiền Vàng Là Công Lý

Tiền Vàng Là Công Lý

Tác giả:
Bàn Cổ Hỗn Độn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tín nhiệm mới được lợi ích
Mới nhất:
Chương 75: Nghịch hướng tinh hoa (1 tháng trước)

Đánh giá

➼ Trên kiếm, là ma pháp. Trên ma pháp, là quyền lực. Trên quyền lực , là lợi ích. Lợi ích biểu tượng, thì là tiền tài. Mang theo bí mật của mình cùng 100 đồng tiền vàng, Airos đi vào đế quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới, hắn đem tới nơi này tay trắng khởi gia, thành lập thuộc về mình nhà mạo hiểm công hội. Cũng dùng cái này thành lập kinh tế của mình Đế Quốc..☠
P/s﹏✍
Truyện này giống như game ấy, hội trưởng như một main từng bước làm lớn mạnh Bang của mình
(P/s: Bang mạnh như main vẫn yếu như sên, chủ yếu dùng đầu óc dùng miệng cùng độ may mắn)
P/s﹏✍

☠ Tình trạng: hoàn thành ⋆
☠ Phân loại: nữ giả nam trang ⋆
☠ Lịch ra: ?? chương ( hên xui) ⋆
++++++++++++++++++++++++++
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng ? chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng ?? chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆