Truyện Tiên Tử Tha Mạng (Vương Bào)

Tiên Tử Tha Mạng

Tiên Tử Tha Mạng

Tác giả:
Vương Bào
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cái này không khoa học!
Mới nhất:
Chương 230: Tới nha! Sung sướng nha! (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Linh hồn luôn là đỗi tới đỗi lui làm sao bây giờ

Thứ hai, hắn là địa cầu võ đạo sinh viên đại học Mộ Dung Côn Bằng...

Thứ ba, hắn là Huyền Hoàng giới Đan Huyền cung Hàn Tuyết tiên tử...

Thứ tư, hắn lại là địa cầu võ đạo sinh viên đại học Mộ Dung Côn Bằng...

Thứ năm, hắn lại là Huyền Hoàng giới Đan Huyền cung Hàn Tuyết tiên tử...

Thứ sáu...

Không sai biệt lắm được a tác giả quân! Nhanh cho ta có chừng mực a!
=== === ===
Truyện thuộc thể loại hài hước. Hố Sâu Vô Hạn Đại. Vừa Đọc Vừa Làm nên có thể ra hơi chậm. Mọi người thông cảm nhé