Truyện Tiên Tôn Chơi Hack (Vũ Trư)

Tiên Tôn Chơi Hack

Tiên Tôn Chơi Hack

Tác giả:
Vũ Trư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lâm Lang muốn tu tiên
Mới nhất:
Chương 255: Càng che càng lộ (4 tuần trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 2 người đánh giá
Thiên tư quá tốt, không thể tu luyện? Quá đẹp trai, không có nữ nhân duyên? Rõ ràng là đệ tử, lại hưởng thụ lấy trưởng lão đãi ngộ? Phú khả địch quốc, lại vì tài lực bôn ba, làm tiểu bạch kiểm? Làm Lâm Lang bước lên tu tiên đường đi, sẽ tại lật lên bao lớn sóng lớn? Thế như chẻ tre, hay là nửa bước khó đi?