Truyện Tiên Phủ Làm Ruộng (Tư Đồ Minh Nguyệt)

Tiên Phủ Làm Ruộng

Tiên Phủ Làm Ruộng

Tác giả:
Tư Đồ Minh Nguyệt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiên hàng Ngọc Bội
Mới nhất:
Chương 1059: Yêu ai yêu tất cả (1 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Diệp Lăng là một tên xuất thân bần hàn hái thuốc đệ tử, trong vô tình đạt được một cái tích chứa tiên phủ ngọc bội, từ đây bước lên chân chính con đường tu tiên. Ở nơi này tòa thần kỳ tiên phủ bên trong, có một gian nhà gỗ, mấy mẫu linh điền, và mây mù mờ ảo u cốc đỉnh núi. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần... Một bên trong tu tiên giới hái thuốc luyện đan, một bên ở tiên phủ bên trong làm ruộng, hắn vui vô biên