Truyện Tiên Nông Đảo Chủ (Độc Lâm.CS)

Tiên Nông Đảo Chủ

Tiên Nông Đảo Chủ

Tác giả:
Độc Lâm.CS
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tạo hóa Tiên Nông hệ thống
Mới nhất:
Chương 871 : đại thế giới ( kết thúc) (1 tháng trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 18 người đánh giá
Công đức điểm là cái gì?

“Công đức điểm là một loại giao dịch ‘ tiền ’, chỉ cần có cũng đủ công đức, ngươi có thể được đến ngươi muốn hết thảy!”

Ta đây có thể làm cái gì?

“Nếu không biết, vậy từ một cái nông dân bắt đầu đi!”

— vì thế, ở Chu Vũ từ trên bờ cát thức tỉnh kia một khắc khởi, bắt đầu đi lên cải tạo đảo nhỏ, phát triển khoa học kỹ thuật nông nghiệp, chỉ cần công đức không cần tiền đảo nông sinh hoạt!

---------------------------------------------------------------------------