Truyện Tiên Ma Biên Tập Khí (Bát Nguyệt Phi Ưng)

Tiên Ma Biên Tập Khí

Tiên Ma Biên Tập Khí

Tác giả:
Bát Nguyệt Phi Ưng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta là ai?
Mới nhất:
Chương 4. Tài liệu mới (1 tháng trước)

Đánh giá

Chu Hạo đạt được một cái Tiên Ma Biên Tập Khí, thế gian chúng sinh vạn vật đều có thể làm tài liệu.

Huyết Ảnh Thần Hoàng, Kiến Mộc Thần Trân Thiết, Nghịch Thời Minh Long... Dung hợp biên tập trước đây không tồn tại hoàn toàn mới tiên linh yêu ma, hóa thân Tiên Ma tạo vật chủ.

Bất quá, giống như có chỗ nào không đúng.

Chu Hạo: "Các ngươi thật là Tiên thú Ma Thần sao?"

Số một tác phẩm: "Các ngươi thật là Tiên thú Ma Thần sao?"

Số hai tác phẩm: "Chúng ta không phải, ngươi là?"...

Thứ N tác phẩm: "Ục ục ục..."