Truyện Tiên Giới Thứ Nhất Nội Ứng (Trung Nhị Thiếu Niên Phu Thiển)

Tiên Giới Thứ Nhất Nội Ứng

Tiên Giới Thứ Nhất Nội Ứng

Tác giả:
Trung Nhị Thiếu Niên Phu Thiển
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ta thật không muốn làm nội ứng
Mới nhất:
Chương 278: Ai tại an bài ai (7 giờ trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 24 người đánh giá
Ta, Lâm Vân, căn cốt tuyệt hảo, có Tiên Đế chi tư, vốn cho rằng sẽ trở thành tông môn đệ tử bảo bối cung cấp, vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn để cho ta xâm nhập hang hổ đi nội ứng.

Như vậy vấn đề tới, bắt đầu liền cầm xuống Ma Tôn làm sao bây giờ?

Trưởng lão: "Ta nói xâm nhập hang hổ không phải ý tứ này..."