Truyện Tiên Giới Luật Sư (Lương Tâm)

Tiên Giới Luật Sư

Đánh giá

9.9
Đã có 9 người đánh giá
Tôn Ngộ Không lần lượt bị nát phiến phá hư hình tượng, Ngọc Hoàng đại đế biến thành nhà tiểu thuyết trong sách đồ ăn bức, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành trong mắt thế nhân bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân, Nữ Oa Nương Nương thế mà cũng bắt đầu bị người bố trí ra dã sử .

Ngẩng đầu ba thước có thần minh, khi dễ người khác là phải trả giá thật lớn —— Tề Lâm như là giảng .

Ta là Tề Lâm, một luật sư, ghé qua vạn giới, hành hiệp trượng nghĩa . Đương nhiên, thuận tiện thu chút thù lao .