Truyện Ti Lễ Giám

Ti Lễ Giám

Ti Lễ Giám

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Đam mê thể loại xuyên không, lịch sử bay vào đây các đạo hữu. Hố sâu, mình vừa đọc vừa làm thôi ;)
Nhị thúc hắn là Ngụy Trung Hiền. Boss này khỏi nói nhiều nhỉ.