Truyện Thương Thiên Tiên Đế (Loạn Thế Phù Ca)

Thương Thiên Tiên Đế

Thương Thiên Tiên Đế

Tác giả:
Loạn Thế Phù Ca
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Diệp Linh
Mới nhất:
Chương 884: Tam Giới thứ nhất Tiên ( Hoàn Thành ) (2 tuần trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 14 người đánh giá