Truyện Thực Sáo Lộ (Thừa đấu sỉ)

Thực Sáo Lộ

Thực Sáo Lộ

Tác giả:
Thừa đấu sỉ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Thực sáo lộ Chương 1: Muốn trở thành sáo lộ Vương nam nhân!
Mới nhất:
Thực sáo lộ chương 20: Không tìm bạn gái nguyên nhân! (3 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Nội dung giới thiệu :

"Hệ thống, ta cho ngươi lần cái ma thuật, có thể khiến ngươi quên ngươi là một con chó."

"Chậm đã {Kí Chủ}, ta không phải là chó."

"Nhìn xem, ngươi quên a."

Hệ thống: "..."

Ngôn ngữ sáo lộ, tâm lý sáo lộ, chỉ số thông minh sáo lộ... Đương Ngô Thiên học được ngàn vạn sáo lộ, hắn phát hiện mình không gì không làm được!

P/s : Đào hố chơi :V