Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Trillion)

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Trillion)

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Trillion)

Tác giả:
Hiệp Tưởng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cái này là hiện thực
Mới nhất:
Chương 1480: Ta tin ngươi cái quỷ! (1 giây trước)

Đánh giá

Đã có 111 người đánh giá

Bạch Tiểu Thăng, một cái bình thường làm công tộc, kế thừa 2000 tỉ cấp Thế Giới đại tập đoàn!

Theo di chúc, hắn muốn từ tầng dưới chót làm lên, tới một lần chức vị thăng cấp hành trình.

Giải tỏa tầng tầng hệ thống phụ trợ công năng, giải tỏa lượng lớn tài chính, tung hoành tập đoàn dưới mọi ngành mọi nghề công ty con, tiếu ngạo nhân sinh.

"Ta đến nói cho ngươi nhất cái bí mật, mặc dù ta là nhân viên, nhưng kỳ thật, ta là ngươi lão bản!"

Mình nhận lại bộ này từ Chap 884 Dung Nhi (ĐTM)

Tác ra chương vào 23:59 hằng ngày từ 2 ~ 3