Truyện Thứ Hương Môn Đệ (Mạc Phong Lưu)

Thứ Hương Môn Đệ

Thứ Hương Môn Đệ

Tác giả:
Mạc Phong Lưu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Thận trọng
Mới nhất:
Chương 51 : Chung chương - TOÀN VĂN HOÀN (4 tháng trước)

Đánh giá

Khổ số ghi năm, sẽ thành thạc sĩ. Một khi xuyên không, nhưng lại biến thứ nữ.

Kiếp trước danh giáo ưu sinh, kiếp này danh môn thiếu nữ. Liễm quang hoa, tàng phong mang, bảo cuộc sống, cầu thanh tĩnh, sao liệu sách này hương dòng dõi cũng phân tranh vô số phiền toái không ngừng.

Di nương ám hại, đích tỷ thiết kế, biến thái tái giá, thân bại danh liệt. . .

Phản kích, là nhất định giọt! Thái độ phải là ôn hòa giọt! Thủ đoạn tuyệt đối là ngoan lệ giọt!

Nàng lấy ôn hòa thủ đoạn hung hăng phản kích một phen, kế tiếp chính là. . . Lập gia đình? Gả cho ai? Có thể hay không tự do? Đó là một ác liệt vấn đề.