Truyện Thứ Bảy Tập Đoàn Tài Chính (Lãnh Cật Miêu)

Thứ Bảy Tập Đoàn Tài Chính

Thứ Bảy Tập Đoàn Tài Chính

Tác giả:
Lãnh Cật Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tuốt đến trọng sinh
Mới nhất:
Chương 130: CBM hình thức đến (5 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Lợi dụng tất cả thủ đoạn, chỉnh hợp quốc nội tài nguyên, hướng về chủ nghĩa đế quốc tập đoàn tài chính khai chiến!