Truyện Thôn Thiên Đại Đế (Tại hạ hành chi)

Thôn Thiên Đại Đế

Thôn Thiên Đại Đế

Tác giả:
Tại hạ hành chi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Từ trong phần mộ leo ra đại đế
Mới nhất:
Chương 630: Huyền cơ văn (1 tháng trước)

Đánh giá

7.1
Đã có 9 người đánh giá
Trùng sinh Hạo Nhiên đại thế giới vạn năm trở về, từ trong phần mộ leo ra, đỉnh lấy một bộ bộ xương khô, mở ra đỗi trời đỗi đỗi chúng con đường sống

PS: Vô địch cá tính Đại Đế.. (đa số sẽ là về huyền huyễn đô thị lúc đầu vài trăm chương đầu)..