Truyện Thời Không Thương Mại Đế Quốc (Yêu Trúng Giải Thưởng Lớn Nhất)

Thời Không Thương Mại Đế Quốc

Thời Không Thương Mại Đế Quốc

Tác giả:
Yêu Trúng Giải Thưởng Lớn Nhất
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chủ thần hào Quang Não
Mới nhất:
Chương 180: Chân tướng (1 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 39 người đánh giá

Đi thấp võ thế giới khai phá tài nguyên!

Đi cao võ thế giới mở rộng tu tiên!

Đi tu tiên thế giới phát triển khoa học kỹ thuật!

Vô tận thế giới, vô hạn khả năng!

Nếu chiếm được xuyên qua Vị Diện năng lực, như vậy lẽ ra nên chế tạo một cái thuộc về mình thời không đế quốc!