Truyện Thời Không Đạo Tặc (Cầu Bất Đắc)

Thời Không Đạo Tặc

Thời Không Đạo Tặc

Tác giả:
Cầu Bất Đắc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Long Châu thế giới
Mới nhất:
Chương 7: Sư huynh đệ ba người (3 tháng trước)

Đánh giá

Tiểu thuyết Thời Không Đạo Tặc giới thiệu vắn tắt:

Có được Thời Không Luân Bàn, thu được xuyên qua thời không năng lực. Bất quá, không có Chủ Thần, không có điểm tích lũy, không có ban thưởng, tất cả nhu cầu, đều muốn dựa vào chính mình. Vậy nên, liền làm thời không đạo tặc đi, lấy tới từng cái thời không tài nguyên làm việc cho ta. Trộm cũng có đạo!

P/s: Có phim thế giới, có Anime thế giới, có thế giới trò chơi, hết thảy đều ở nhân vật chính trong tay. Vô số tài nguyên, vô số khả năng, cần nhân vật chính từng bước một đi tới.