Truyện Thời Gian Lữ Hành Giả (Thượng Thiên Nhược Vô Thủy)

Thời Gian Lữ Hành Giả

Thời Gian Lữ Hành Giả

Tác giả:
Thượng Thiên Nhược Vô Thủy
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Yêu quái! Ăn ta lão Tôn một bổng!
Mới nhất:
Chương 757: Cuối cùng chi chiến (hạ)(đại kết cục) (3 năm trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 55 người đánh giá
Cả ngày vì sinh hoạt mà bôn ba bận rộn Hứa Nặc bất ngờ được một viên thần kỳ nhẫn. Đây là một viên có thể mở ra không giống thế giới cửa lớn nhẫn.

Đang vì nhẫn làm công hoàn thành bàn giao công tác sau đó Hứa Nặc thu được khó có thể tưởng tượng phong phú thù lao. Các loại thần kỳ năng lực cùng khiến người ta vì đó phát điên Thần khí làm cho Hứa Nặc nắm giữ chính mình tha thiết ước mơ cuộc sống tốt đẹp.

Xuyên qua không đồng thời không hoàn thành công tác được thần kỳ khen thưởng, từ đây trải qua cuộc sống tốt đẹp.

Đây là một người bình thường thông qua chính mình nỗ lực thay đổi vận mệnh cố sự.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Mọi người vote 9-10 ủng hộ dùm ta nhé.

A e nào có Nguyệt Phiếu, Bố Cáo Lệnh, Kim Sa Châu, Thất Thải Châu,... thì cứ ném tích cực nhá. Có Kim Nguyên Đậu ném vỡ đầu ta thì càng tốt. A hi hi ^^

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

http://readslove.com/truyen-dang-boi/21028/