Thổ Dân Của Thế Giới Này Quá Hung Mãnh

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Thổ Dân Của Thế Giới Này Quá Hung Mãnh

Thổ Dân Của Thế Giới Này Quá Hung Mãnh

Tác giả:
Chân phí sự
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mất tích dép lê
Mới nhất:
Chương 561: Da đỏ Ác Ma (2 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 25 người đánh giá

Huyền bí sinh linh, kinh khủng quái dị, cùng với mỹ lệ nhiều màu thế giới biến hóa ~

Thế giới khác xâm lấn trùng kích bên trong là ai độc lĩnh phong tao? Cổ xưa lừa đảo tổ chức báo cho ngươi cứu thế chính xác mở ra phương thức.

Kéo một cái nói dối như cuội, để cho thế giới nghe thấy gà nhảy múa ~ đây mới là mánh khoé bịp người chí cao cảnh giới!