Truyện Thỉnh Khiếu Ngã Chiến Thần (Tuyệt Ca)

Thỉnh Khiếu Ngã Chiến Thần

Thỉnh Khiếu Ngã Chiến Thần

Tác giả:
Tuyệt Ca
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chương 1
Mới nhất:
Chương 200: 200 (1 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Chuyện quan trọng nói ba lần:

Bổn văn vô CP!

Đây là một thiên não động mở rộng ra văn.

Đương một cái khác ở vào nguyên thủy rừng mưa thế giới không gian tiết điểm cùng chúng ta sinh tồn không gian tiết điểm trọng điệp, mở ra hai cái thế giới gian thông đạo.

Đến từ một thế giới khác thực vật ở ngắn ngủn mấy ngày lan tràn mở ra, thành thị luân hãm.

Sau đó không lâu, thực thảo, thực hủ, đại hình ăn thịt các con vật sôi nổi lên sân khấu.