Truyện Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Chạy! (Minh Dược)

Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Chạy!

Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Chạy!

Tác giả:
Minh Dược
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sơ gặp nhau
Mới nhất:
Chương 2122: Tư Tước Thuyền chủ ý (25 phút trước)

Đánh giá

7.7
Đã có 46 người đánh giá
Thiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nông thôn nữ tử, không hiểu mốt, các ngươi không muốn khi dễ nàng!"

Những cái kia bị Thiếu soái phu nhân đoạt hết danh tiếng danh viện các quý phụ khóc không ra nước mắt: Đến cùng ai khi dễ ai vậy?

Thiếu soái còn nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn ôn nhu, cái gì Trung y, kỹ thuật bắn súng, Nàng đều không biết!"

Những cái kia bị Thiếu soái phu nhân chữa khỏi qua bệnh hoạn, bị Thiếu soái phu nhân bắn chết cừu địch: Thiếu soái ngài là mù sao?

"Phu nhân nhà ta cẩn thận nhu tình, lấy trượng phu là trời, ta nói một nàng xưa nay không dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối ván giặt đồ bên trên, một mặt hào khí trời cao mà nói.

Đốc Quân phủ chúng phó quan: Mặt là cái thứ tốt, xin nhờ Thiếu soái ngài muốn một chút!

Tên khác: Thiếu Soái! Lão Bà Ngươi Lại Chạy, Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn