Truyện Thiết Thần Quyền (Thử Kiếm Thiên Nhai)

Thiết Thần Quyền

Thiết Thần Quyền

Tác giả:
Thử Kiếm Thiên Nhai
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Phiền toái
Mới nhất:
Chương 534: Cẩm tú về quê (4 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 132 người đánh giá
Theo Sáng Thế đến Tiên Thiên , đến Hậu Thiên , lại đến Mạt Pháp !

Thế sự biến thiên , trải qua Cổ Thần vẫn lạc , Tiên Ma cùng bi , thời đại mạt pháp chậm rãi hàng lâm .

Là thế giới đang thay đổi xấu ? Có phải thế giới tại thành thục?

Đem làm Thiên Đạo không hiện , Linh khí thiếu thốn , cổ pháp không trọn vẹn , chúng sinh nên đi nơi nào?

Khi phồn hoa thối lui , một loại bổn nguyên , thực sự bắt đầu bày ra ...

♥ Cầu nguyệt phiếu ''Đề cử'', ''Vote truyện'', và nhớ click vào ''Cảm ơn'' để lấy tinh thần convert !