Truyện Thiên Tuyển Giả Du Hí (Mộc Hữu Tài O)

Thiên Tuyển Giả Du Hí

Thiên Tuyển Giả Du Hí

Tác giả:
Mộc Hữu Tài O
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 001: Đại Thiên Giới, Thiên Tuyển giả
Mới nhất:
Chương 1338: Chân chính Thời Gian Chi Đạo (đại kết cục) (2 ngày trước)

Đánh giá

7.7
Đã có 2 người đánh giá
Đây là một mảnh bị 'Thiên Đạo' sở ảnh hưởng thế giới.

Bị 'Thiên Đạo' lựa chọn người, gọi Thiên Tuyển giả.

Thiên Tuyển giả nhóm tiến vào một mảnh gọi là 'Đại Thiên Giới' kỳ dị thế giới mạo hiểm, trưởng thành, thử luyện.

Trong đó người nổi bật, sẽ đạt được đủ loại bất khả tư nghị lực lượng, có được chưởng khống thế giới năng lực.

Kẻ thất bại, thì hai bàn tay trắng, thậm chí là rơi vào vực thẳm, vô thanh vô tức chết đi...