Truyện Thiên Tự Đích Nhất Hào (Thanh Đồng Tuệ)

Thiên Tự Đích Nhất Hào

Thiên Tự Đích Nhất Hào

Tác giả:
Thanh Đồng Tuệ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Đại gia ngã
Mới nhất:
Chương 425 : Phiên ngoại: Sư tử cùng sư tử con nhóm (xong) (6 ngày trước)

Đánh giá

Song song vương triều công chúa xuyên qua đến Đại Lương

Chuyện thứ nhất cho người nhà cải thiện tình cảnh

Chuyện thứ hai tìm hảo lão công

Chuyện thứ ba làm cái phá án tiểu năng thủ

—— ôi, thiên hạ còn có bằng quyền lực cùng đầu óc làm không được sự tình sao?