Truyện Thiên Thư Tiến Hóa (Thụ Thượng Thổ Đậu)

Thiên Thư Tiến Hóa

Thiên Thư Tiến Hóa

Tác giả:
Thụ Thượng Thổ Đậu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: 30 ngàn năm sau
Mới nhất:
Chương 821: Thiên Trụ Sơn chân tướng (1 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Trần Mặc lật ra Vận Mệnh Thiên Thư, hắn tại cái này 30 ngàn năm sau "Tạp Đồ" xuyên qua chư thiên thời đại, sửa chữa vận mệnh chế tạo ra vô hạn "Thẻ bài", hắn là Vận Mệnh chi Chủ, hắn cũng là Thời Gian chi Chủ, hắn còn là Tạo Vật chi Chủ.

Thẻ thiên phú: 【 Gnome thương nhân —— thiên phú: Hư Không chi Môn 】

Thẻ nhân vật: 【 Dragon Warrior 】

Thẻ binh khí: 【 Tử Thanh Song Kiếm 】

Thẻ cơ giới: 【 Strike Freedom 】

Thẻ phụ trợ: 【 Monster Reborn 】

Tương lai nhân tộc thẻ bài thế giới, bao quát ngàn vạn kỳ dị thẻ bài, chư thiên vạn giới văn minh khác nhau, đều sẽ bởi vì thẻ bài lực lượng hội tụ vào một chỗ.