Truyện Thiên Hình Kỷ (Duệ Quang)

Thiên Hình Kỷ

Thiên Hình Kỷ

Tác giả:
Duệ Quang
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiểu sinh đến ngay
Mới nhất:
Chương 1550: Tiểu sinh đi vậy (quyển sách xong ) (2 tuần trước)

Đánh giá

7.4
Đã có 7 người đánh giá
Hôm nay tu tiên không thành tiên, chỉ vì xuân sắc hoa đầy vườn; ngày sau cửu tinh xông ngưu đấu, lại nhìn Thiên Hình mở kỷ nguyên.

Ta giương mắt nhìn Thiên Hình, nhấc tay mở kỷ nguyên để làm gì?! Đơn giản chỉ để trọn kiếp được bên nàng! chỉ thế thôi!.