Truyện Thiên Hành (Thất Lạc Diệp)

Thiên Hành

Thiên Hành

Tác giả:
Thất Lạc Diệp
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lời mở đầu
Mới nhất:
Chương 1010: Tân chiến lược (1 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Thừa vinh mà sống
Chở dự mà chết
Tâm như ta kiếm
Thà gãy không cong
Nhớ nước phục mạnh nhất kỵ sĩ quật khởi.P/s: Không biết truyện này ai đăng chưa nếu rồi thì báo cho mình nhé!
Truyện cv đầu tay mong mọi người ít gạch đá xây nhà
********************************************************************************
CẦU VOTE 10 ★ ĐẦU TRUYỆN