Truyện Thiên Đình Đọc Truyện App (Khinh Thục Nam 27)

Thiên Đình Đọc Truyện App

Thiên Đình Đọc Truyện App

Tác giả:
Khinh Thục Nam 27
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiên Đình app
Mới nhất:
Chương 413: Chạy trốn một (Đại kết cục) (1 tuần trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 13 người đánh giá
Hàn Phong download một Thiên Đình app, kết quả phát hiện bên trong tác giả đều là đến từ chính một cái gọi là Thiên Đình địa phương.

Hàn Phong phát hiện mình muốn bắt đầu phát đạt, tùy tiện khen thưởng một điểm, tác giả liền cảm động đến rơi nước mắt đưa cho Hàn Phong một ít Thiên Đình lễ vật nhỏ.

Nếu như ta viết quyển tiểu thuyết phát đến Thiên Đình app bên trong lại sẽ phát sinh cái gì đây?

-----------------
Đã full 413c