Truyện Thiên Đạo Thăng Chức Ký (Trời mưa thật lớn)

Thiên Đạo Thăng Chức Ký

Thiên Đạo Thăng Chức Ký

Tác giả:
Trời mưa thật lớn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: kiến tập Thiên Đạo
Mới nhất:
Chương 245: Tế đàn (2 tháng trước)

Đánh giá

6.8
Đã có 8 người đánh giá
Gần nhất ta lãnh phân tân công tác, thực vinh hạnh đảm nhiệm Thiên Đạo chức.
Nhưng là gần nhất nghe nói có người muốn đồ thiên…… Ta nên làm cái gì bây giờ? Online chờ, cấp!!!