Truyện Thích Rượu, Càng Thích Ngươi Má Lúm Đồng Tiền (Phiêu Đãng Mặc Nhĩ Bổn)

Thích Rượu, Càng Thích Ngươi Má Lúm Đồng Tiền

Thích Rượu, Càng Thích Ngươi Má Lúm Đồng Tiền

Tác giả:
Phiêu Đãng Mặc Nhĩ Bổn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Thợ thủ công khí tức nam sinh
Mới nhất:
Chương 51: Từ nơi sâu xa (4 ngày trước)

Đánh giá

Cả đời chỉ ái một người, một đời chỉ vì một lọ rượu.

Tác giả tự định nghĩa nhãn: Chuyên tình, nhẹ nhàng